About me

Sex: Female

Bí bò: 20-12-1995

Nơi ở: Hà Nội

Mối quan hệ: Độc thân

Ngôn ngữ: Vietnamese

Tư tưởng: Everything will be Ok

Favourite: Sách,nhạc,và đi ……

Trích dẫn ưa thích: “Lòng người và lòng người …gắn kết với nhau sâu sắc bởi tổn thương và tổn thương. Nối liền với nhau bởi niềm đau và niềm đau, bởi mong manh và mong manh”.

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp.

Nghề nghiệp: Sắp có .